Eva Marie Stracke: Projekt Seniorenfahrten Soziales Netz Trebur